15 lutego 2013 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej gościła Agata Passent – córka Agnieszki Osieckiej i Daniela Passenta. Dziennikarka przyjechała do Wielunia na zaproszenie Stowarzyszenia Poplon – zajmującego się pomocą osobom uzależnionym.

Na spotkaniu Passent opowiadała o problemie alkoholowym matki, o trudnych relacjach z nią oraz o tym, jak choroba Osieckiej wpłynęła na całe jej życie. Na swoim przykładzie pokazała, że mimo bycia DDA (Dorosłym Dzieckiem Alkoholika), można doskonale radzić sobie w życiu. Agata Passent ukończyła studia na Harvardzie, jest dziennikarką, felietonistką, pisarką; ma udaną rodzinę.

  • IMG_3324