Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1/2014
Dyrektora PBP w Wieluniu
z dnia 3 lutego 2014 r.

Cennik usług bibliotecznych

 1. Kserokopie ze zbiorów PBP w Wieluniu
  • Kserokopia jednostronna
   • w formacie A4 0,30 zł
   • w formacie A3 0,60 zł
  • Kserokopia dwustronna
   • w formacie A4 0,60 zł
   • w formacie A3 1,20 zł
 2. Uwaga!
  *Przy zwiększonym stopniu trudności kserowania zastrzega się prawo do indywidualnego uzgodnienia ceny za jedną kopię.
  *Bibliotekarz może nie wyrazić zgody na wykonanie kserokopii, jeśli kopiowanie grozi uszkodzeniem książki.
 3. Korzystający z Internetu może ( o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim ) wydrukować wybrane strony.
  • Cena wydruku 1 strony czarno – białej:
   • 0,50 ( tekst )
   • 1,00 ( z elementami grafiki )
  • Cena wydruku 1 strony kolorowej:
   • 1,00 ( tekst )
   • 2,50 ( z elementami grafiki )
   • 3,00 ( zdjęcia, obrazy w formacie A4 )