Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1/2014
Dyrektora PBP w Wieluniu 
z dnia 3 lutego 2014 r.

 

Regulamin
korzystania z Internetu i wydawnictw multimedialnych
w Czytelni
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

 1. Prawo korzystania z Internetu i wydawnictw multimedialnych w Czytelni mają czytelnicy, którzy posiadają Kartę Biblioteczną (o zasadach zapisu i nabycia karty informuje §1 p.3-4 i §2 Regulaminu Czytelni)
 2. Zgłaszający się użytkownik biblioteki zobowiązany jest zostawić kartę biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza. Kartę odbiera się po zakończeniu korzystania z komputera w Czytelni i wpisaniu się do księgi odwiedzin.
 3. Uruchomienie i zakończenie pracy programu następuje za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić dyżurującego pracownika, bez podejmowania prób naprawy.
 5. Użytkownicy mają prawo do:
  • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Czytelni na zasadach:
   • * dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki
   • * korzystanie z materiału multimedialnego dostępnego w Czytelni jest bezpłatne
  • korzystania z Internetu na zasadach:
   • * przeglądanie zasobów sieci Internetowej
   • * udostępnianie jest odpłatne zgodnie z cennikiem
 6. Użytkownikom nie wolno:
  • korzystać z własnych nośników informacji ( CD-ROM, pamięci USB),
  • dokonywać zmian na lokalnym dysku twardym komputera,
  • korzystać z programów zainstalowanych na dysku twardym komputera, bez zgody bibliotekarza,
  • instalować na dysk twardy programy dostępne w Internecie,
  • korzystać z programów i stron internetowych naruszających normy społeczne i etyczne.

Ceny korzystania z Internetu

1 godzina - bez opłaty

Każda następna godz.- 2,-