Szanowni Państwo,
informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( par. 7 ust. 2 pkt. 2),
z dniem 5 maja 2020 r. wznawiamy udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
Informujemy, że praca odbywa się zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r., zawartymi w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej.