26 września br., w czytelni biblioteki miała miejsce konferencja podsumowująca projekt realizowany przez bibliotekę, współfinansowany przez Łódzki Dom Kultury. Projekt nosił nazwę "Promocja instytucji kultury - wykorzystanie przestrzeni wirtualnej oraz innych narzędzi".

Partnerem projektu był Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu.  Na spotkanie przybyli przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Wieluniu, dyrektorzy Łódzkiego Domu Kultury, przedstawiciele wieluńskich mediów, dyrektorzy instytucji kultury i szkół z powiatu wieluńskiego oraz wszyscy, którym bliskie są sprawy działań kulturalnych.
Dzięki realizacji projektu, w bibliotece wdrożono nową, atrakcyjną dla użytkowników stronę internetową, uzyskano materiały informacyjno-promocyjne - foldery i zakładki, a także zorganizowano konferencję. Na konferencji zaprezentowano rezultaty projektu, wygłoszony został wykład przez p. Magdalenę Kowalską nt. promocji w instytucji kultury. Ostatnią częścią spotkania była dyskusja na temat roli mediów w promocji placówek kulturalnych.

  • konferencja01
  • konferencja02
  • konferencja03
  • konferencja04
  • konferencja05