Zapraszamy do słuchania utworów muzycznych - wieluńskich pieśni ludowych, które stanowiły temat przewodni projektu "Nasze korzenie - nasza wielka duma!". Jest to powarsztatowy materiał, który został utrwalony jako dwupłytowa publikacja podsumowująca projekt. Na płycie zarejestrowane zostały pieśni w wersjach oryginalnych acapella w wykonaniu zespołów śpiewaczych z powiatu wieluńskiego oraz w wersjach jazzowych w wykonaniu solistów z akompaniamentem profesjonalnych muzyków.

Publikacja zatytułowana "Nasze korzenie nasza wielka duma" do nabycia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu po 15 października br. BEZPŁATNIE!!!

Partnerami projektu byli: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury I Sportu w Wieluniu oraz wszystkie gminy powiatu wieluńskiego.

Wersje oryginalne acapella

Ach wionku, wionku - Zespół Śpiewaczy "Biała"

Na srodku pola - Zespół Śpiewaczy "Czeremcha"

Mialo dziywce uogrodecek - Zespół ludowy "Dworzanki" z Mokrska

Usnijze mi usnij - Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa, Wokalny Zespół Ludowy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

A w uogrodzie rosnom wisnie - Zespół obrzędowo śpiewaczy z Mierzyc

Sla dziywcyna bez wies - Zespół śpiewaczy "Nadwarcianki" z Konopnicy

Przyjechol do niyj na siwym koniu - Zespół Śpiewaczy "Naramianki"

Juz descyk pado - Zespół Ludowy "Opojowianie"

Uoj w sadzie, w sadzie - Zespoły Pieśni Ludowej z Osjakowa, Debiny, Chorzyny

Zytko, moje zytko - Ludowy Zespół Śpiewaczy "Ostrowiacy"

Syroki lisc na lescynie - Ludowy Zespół Śpiewaczy "Skomliniacy"

Co jo wóm tak moja mamo - Zespół Śpiewaczy "Włościanie" z Chotowa

W uogrodecku stojala - Zespół Śpiewaczy "Z Dusy Śpiywane" z Kurowa

Mowiom ludzie zeg ladno - Zespół Folklorystyczny z Popowic

Nowe aranżacje z akompaniamentem Rorat Trio

A w uogrodzie rosnom wisnie - Patrycja Błach

Ach wionku, wionku - Maja Witkowska

Co jo wóm tak moja mamo - Katarzyna Panaszek

Juz descyk pado - Milena Łęgosz

Mialo dziywce uogrodecek - wokaliści projektowi

Mowiom ludzie zeg ladno - Adrianna Włodarczyk

Na srodku pola - Aleksandra Kawula

Przyjechol do niyj na siwym koniu - Aleksandra Płatek

Sla dziywcyna bez wies - Jagoda Majtyka

Syroki lisc na lescynie - Hania Włodarczyk, Julia Byczak

Uoj w sadzie, w sadzie - Iwona Gepard

Usnijze mi usnij -  Zofia Szpikowska

W uogrodecku stojala - Natalia Kałuzińska, Patrycja Człowiek

Zytko, moje zytko - Maja Ciach

Zytko, moje zytko II - bonus track - Maja ciach