Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

Na podstawie art. 4 § 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Z 201 r. poz 1479) bibliotekarze naszej biblioteki nakładają mandaty zobowiązujące do wypożyczenia dowolnej liczby książek w bibliotece. Aby uregulować rachunek, należy udać się do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, przy ul. Śląskiej 23 a. Akcja nakładania mandatów to jedno z działań biblioteki podjętych w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 r. pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece.