16 stycznia 2015 r., w bibliotece rozbrzmiewała muzyka - uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu zaprezentowali swoje umiejętności i sprawili ucztę duchową wszystkim przybyłym na spotkanie. Młodzi wykonawcy zaprezentowali utwory muzyki klasycznej oraz

12 listopada 2014 r., w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, miał miejsce uroczysty występ z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

22 października 2014 r., w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu miało miejsce spotkanie z poetą, wielunianinem - Maciejem Bieszczadem. Spotkanie prowadziła pani Anna Pawlak-Łacina - nauczyciel języka polskiego w ZS nr 2 w Wieluniu. Rozmowa toczyła się wokół wierszy z tomu "Arnion", który ukazał się

16.06.2014 r., w bibliotece, miał miejsce wykład, pt. "Sądownictwo Polskiego Państwa Podziemnego w Okręgu Łódzkim Armii Krajowej". Wygłosił go pan Michał Hanke - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym organizatorem wykładu historycznego był wieluński Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

20 maja 2014 Powiatowa Biblioteka Publiczna, na zakończenie "Tygodnia bibliotek", zorganizoawała akcję zbiorowego czytania przy wieluńskiej fontannie. Głównym celem akcji było wyeksponowanie książki w przestrzeni publicznej, zachęcenie innych, np przechodniów do czytania.

Podkategorie